Bu kayıtlar proje veya fikrinizin TOAG’a tanıtılması ve sonraki aşamalara geçilebilmesi için, bir ön bilgi niteliğindedir. Fikir ve projenizi anlatırken projenin teknik detay veya ayrıntılarına girmenize gerek yoktur. Projenizi en iyi şekilde tanıtmayı hedefleyerek fikrin veya projenin ana hedeflerini açıkça belirtmeniz yeterlidir.

Girmiş olduğunuz kimlik bilgileriniz proje değerlendirme aşamasında, değerleme komisyon tarafından görülmeyecektir.

Sign Up